Haagsche Schil

Commissievergadering Circulaire Economie


Iedereen die geinteresseerd is in circulaire economie zou ook de ontwikkelingen binnen de gemeente moeten volgen. Op 10 januari 2018 was de eerste commissievergadering over dit onderwerp. Inderdaad, de eerste! In de 3 jaar van dit college is nooit eerder over circulaire economie gesproken. Sterker nog, een eerdere vergadering is geannuleerd omdat er te weinig animo voor was.

Gelukkig staat het onderwerp nu, aan de rand van de nieuwe verkiezingen, wel op de agenda:

Voor de zomer van 2016 is aan de raadscommissie aangegeven dat Den Haag wil toewerken naar een circulaire economie (RIS 294168). Dat is voor de stad belangrijk omdat het enerzijds de economie en werkgelegenheid bevordert en anderzijds zorgt voor minder CO2-uitstoot en minder gebruik en afhankelijkheid van grondstoffen. In een circulaire economie worden producten en grondstoffen zo lang mogelijk in de economische kringloop gehouden. Afval wordt voorkomen door anders te produceren en consumeren. Er vindt hierbij een verschuiving plaats van bezit naar gebruik en grondstoffen en producten worden zoveel als mogelijk in de stad gehouden en daar ge-upcycled en bewerkt. Om te komen tot een volledig circulaire economie is een systeem-transitie nodig, met een tijdspanne van tientallen jaren.

Met de bijbehorende documenten:

We hebben de vergadering teruggekeken en een aantal zaken vielen ons op:

 • Er lijkt (in het algemeen) weinig kennis bij de commissie-leden over dit onderwerp. Het leek bij een aantal leden alsof ze eigenlijk niet zo goed wisten wat ze moesten vragen, en ook dat ze er zelf niet een duidelijke mening over hadden.
 • In veel gevallen gingen de vragen over kleine praktijkvoorbeelden. Alleen Joeri Oudshoorn (HSP) probeerde het onderwerp integraal te benaderen (‘Gaan we dit structureel benaderen, of houden we losse projecten’). Ook de PvdA (Kajouane) zag mogelijkheden voor startups/creatieve economie.
 • We worden genoemd! Van de 3 van de lokale voorbeelden zijn Haagsche Schil en De Grondstoffenfiets er 2. Dat is natuurlijk positief (we zijn in beeld), maar aan de andere kant kun je er ook vraagtekens bij zetten: Zijn dit werkelijk dé projecten op circulair gebied in de stad? We zijn met Haagsche Schil leuk bezig, maar het is nog niet zo heel groot.
 • Een belangrijke ontwikkeling is het nieuwe afvalverwerkingscontract. Hier mag blijkbaar niet over worden gesproken in deze vergadering. Toch is dit een erg belangrijk onderwerp, het bepaald namelijk voor een belangrijke mate de strategie en uitvoering van ons afvalbeleid. Doordat dit niet goed wordt besproken blijft er een hoop onbesproken.

Vervolg

Het resultaat? Er komt over 2 maanden een ‘kadernota’, dit is ‘een vrij belangrijk stuk’. Daarin staat onder andere het actieplan inkoop maatschappelijk ondernemen. We zijn benieuwd naar wat dat oplevert. Tot die tijd gaan we rustig verder en we hopen dat we zoveel mogelijk samen kunnen werken.


Connect

 • Instagram

Organisatie

 • Over Haagsche Schil
 • Veelgestelde vragen
 • Contact
 • Vacatures
 • Dashboard
 • Partners

© 2017-2018 Haagsche Schil - door urbanlink